Kontaktirajte nas

Prijavite moguće nuspojave
Ako primijetite bilo koju nuspojavu lijeka potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Nuspojave možete prijaviti i lokalnom predstavniku nositelja odobrenja: Clinres Farmacija d.o.o., Srebrnjak 61 , 10 000 Zagreb, Tel.: 01 23 96 900

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Sjedište:

GSK Consumer kft.

Csörsz utca 43

1124 Budapest

Hungary

Predstavnik za RH:

PHOENIX Farmacija d.o.o.

Ozaljska ulica 95

10 000 Zagreb

Info@phoenix-farmacija.hr