Kontaktirajte nas

Prijavite moguće nuspojave
Ako primijetite bilo koju nuspojavu lijeka potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Nuspojave možete prijaviti i lokalnom GlaxoSmithKline uredu na adresi: Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 15, 10000 Zagreb, Hrvatska, telefon: +385 1 605 1999.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.